NDI – usługi komputerowe wraz z pracownikami, zwraca się do wszystkich ludzi
dobrej woli z prośbą i koleżeńską zbiórkę środków, celem wsparcia rehabilitacji
naszego kolegi Dawida Burakowskiego, pracownika firmy NDI, u którego stwierdzono
zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego spowodowane wirusem odkleszczowego zapalenia
mózgu z neuroboreliozą oraz niewydolnością oddechową.

Aby ratować Dawida konieczna jest rehabilitacja, która jest możliwa, lecz kosztowna
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji SIEPOMAGA.

Wszystkim, którzy nie pozostają obojętni na nasz apel, serdecznie DZIEKUJEMY!